Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
505 views • June 10, 2022

Public Safety Adviser on School Security

NTD News
NTD News
After the shooting at Robb Elementary in Uvalde, Texas, heated debates have begun on how to keep America’s schoolchildren safe. NTD spoke with a public safety adviser to see what security strategies may be best for schools.
Comment 0