Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
23 views • December 2, 2022

江澤民之死對習近平是一把雙刃劍,習將何去何從?清華大學出現要習近平下台的告知書,「人民領袖」在全民反抗中跌落神壇」。| #秦鵬政經觀察 2022.12.01

#秦鵬 #江澤民 #習近平 江澤民之死給習近平帶來了機遇,同時也帶來巨大的壓力,習近平站在了歷史的十字路口。他將何去何從? 清華大學出現要習近平下台的告知書,在#白紙運動 的全球反抗中跌落神壇「人民領袖」,正在調整防疫政策。 ---------------------- 🎉歡迎訂閱「乾淨世界」► https://www.ganjingworld.com/zh-TW/channel/uAMlAuOMWRAiZMH6rbfmCvg ⭕️ 支持我們,請捐助【秦鵬觀察】🙏 :https://donorbox.org/qinpeng (不通過YouTube的捐款方式:可以选择信用卡,可以Paypal) ⭕️ 歡迎訂閱 + 按小鈴鐺 🔔:https://www.youtube.com/channel/UCwX6rw_QzJbFzvr1CzivxIg?sub_confirmation=1 (小鈴鐺記得開起“全部”通知) ⭕️ 合作邀約 & 爆料反饋: Qinpeng513@gmail.com ----------------------- 💎 加入電報Telegram:https://t.me/qinpengchannel 💎關注秦鵬推特:https://twitter.com/shijianxingzou -------------------------- Credits: shutterstock Images: https://shutr.bz/2u8Zdp8 @: Audioblocks.com, epidemicsound.com Stock Video: Videoblocks.com ------------------------------------------------- © All Rights Reserved 江澤民之死對習近平是一把雙刃劍,習將何去何從?清華大學出現要習近平下台的告知書,「人民領袖」在全民反抗中跌落神壇」。| #秦鵬政經觀察 2022.12.01
Show All
Comment 0