Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,530 views • June 3, 2022

The Bulldog Show | June 3, 2022

The Bulldog Show
Eric Deters the Bulldog reports on Deters Law, Biden’s Gun Press Conference, Baby Formula, Putin’s Health, Short is Healthy, “Breaking News”, Trump/Blake Masters, China “Class Action” Call, Olbermann: Right To Own Gun, Florida/Biden, Queen, Avenatti, Labor Costs Fastest 40 Years, Robb Elementary To Be Destroyed, & Foreign Born Population 47 Million.
Show All
Comment 0