เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
46 views • August 4, 2022

What Is Your NEXT Glow Up/ Level Up?! ✨🔆 😲👑✨ | Pick a card

White Feather Tarot
What Is Your Next Glow Up/ Level Up?! ✨🔆 😲👑✨ *Timeless Reading* 📚 Interested in my productivity ebook? Please follow the link: https://wftarot.com/products/productivity-handbook It is small, straight to the point, and has the secrets to help you become a productive person with ease while enjoying the process ❤️ ✨ If you feel the desire to donate to this channel for its growth in offering intuitive guidance and spiritual support, please follow my PayPal link: https://bit.ly/3vnyJdJ Please know that donations are never expected, only appreciated! Thank you ❤️ ⭐️ Personal Readings: https://wftarot.com/products/book-a-reading (Not available at the moment) 🕸Website: www.wftarot.com 💌 Email: For business inquiries only: wftarot@gmail.com 📱 Instagram: @white.feather.tarot (www.instagram.com/white.feather.tarot) 🦋:Timestamps:🦋 Pile Picking: 00:00 Preparation of the 3 piles: 03:14 Pile 1 (The Snake and Fern + Blue Howlite): 09:31 Pile 2 (The Owl and Hop + Bloodstone): 28:29 Pile 3 (The Boar and Pumpkin + Lapis Lazuli): 57:22 Subscribe to enjoy your daily pick-a-card guide and reading! ❤️ Don't forget to turn your notifications on to watch future readings/videos! 🎴Decks used in this reading: - Woodland Wardens by Jessika Roux https://amzn.to/39c71eW - Archetype Cards by Caroline Myss https://amzn.to/3ATbSep - The Citadel Deck by Fez Inkwright - The Gentle Tarot https://thegentletarot.com - Tarot of the Divine by Yoshi Yoshitani https://amzn.to/3Gi8sDv - Tarot of Mystical Moments by Catrin Welz-Stein https://amzn.to/3zPNjgB - Golden Dawn Magical Tarot https://amzn.to/3BrNdzF **📚Suggested Book in the reading: Cleaning Up Your Mental Mess by Dr. Caroline Leaf https://amzn.to/2WQe8Ty Some or all of these links may contain Amazon product referral links; as an Amazon Associate, I earn from qualifying purchases at no additional cost to you. If you decide to use them, I would be grateful. If not, I am always thankful for your kind visit to my channel ❤️ **This channel is only for entertainment purposes. Please note that I do not give any medical or professional advice. Anything that I say is only my personal opinion. Please consult your medical doctor/psychiatrist 💗
Show All
Comment 0