Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
845 views • June 27, 2022

G7 Aims to Raise $600 Billion to Counter China's Belt and Road

NTD News
NTD News
The world’s richest democracies announced a new global infrastructure program over the weekend. It aims to counter the Chinese regime's expansion through its enormous loans to poor countries for building infrastructure.
Comment 0