ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/9527
1,130 views • June 29, 2022

More Than 300,000 Nissan SUVs Recalled For Sudden Hood Opening

NTD News
NTD News
Nissan Motor Co. is recalling more than 300,000 SUVs in the United States over an issue in which the hood suddenly opens, obstructing the driver's view and increasing the risk of a crash.
Comment 0