Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
23 views • May 1, 2021

מדיניות החוץ של ביידן - סיכום 100 ימים

עברית NTD ערוץ
כיצד פעל הנשיא ביידן בסוגיות מדיניות החוץ ב-100 הימים הראשונים לכהונתו?
Comment 0