Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
46 views • May 27, 2021

문재인또들통났다! 문재인의 탈원전 미국이 막았다!

참믿음자유
문재인 또 들통났다! 문재인의 탈원전 미국이 막았다. 문재인은 거짓말쟁이고 악마이다. 문재인은 체포해야 한다.
Comment 0