Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
15,341 views • July 9, 2021

滴滴25款APP全下架!習近平窮追不捨另有原因?官員爆料:滴滴「陽奉陰違」擺了習近平一道;歐盟新決議刺痛中共:制裁港官抵制奧運。| 遠見快評 唐靖遠 | 2021.07.09

遠見快評
遠見快評
🌻🌻 免翻牆鏈接,歡迎與中國國內朋友分享👍👍 https://is.gd/lEHuYj 現在中共突然改弦易轍,一下子借滴滴事件要大幅收緊大陸企業海外上市,這讓很多人都一下轉不過彎來,不明白為什麼習近平要主動和美國資本市場脫鉤。與此同時,大陸網絡又傳出一份據說是文宣系一位司局級官員關於滴滴事件的內部講話材料,披露了滴滴事件部分內幕,說高層給滴滴定性是「陽奉陰違」,也是很引人關注。 我們今天就先來梳理一下滴滴這個備受關注的話題,然後再說說歐洲議會剛剛以絕對壓倒性投票優勢通過的一項動議——這又是一項會讓中共集體抓狂的動議,主要內容是要求對香港官員實施制裁,同時抵制北京冬奧會。這項動議實際上對歐盟各國沒有約束力,但為什麼我們說中共仍然會抓狂,是有另外的原因。 00:00 滴滴風暴持續發酵 04:49 窮追不捨 滴滴25款APP再下架 08:41 官員爆料滴滴「陽奉陰違」內幕 14:03 習近平大戰滴滴背後2大考量 18:26 歐盟新決議:制裁港官抵制冬奧會 ❤️ 請您留下Email,遠見快評的最新消息,都將在第一時間提供給您!https://newsletter.youmaker.com/?channel=yuanjiankp ✅ 請加入安全優質視頻平台 Youmaker 優美客 💎 https://www.youmaker.com/c/遠見快評 🌸 支持唐靖遠先生,為遠見快評捐款:https://donorbox.org/yuanjiankp 🌸 遠見快評 Telegram:https://t.me/YuanJianKP 滴滴25款APP全下架!習近平窮追不捨另有原因?官員爆料:滴滴「陽奉陰違」擺了習近平一道;歐盟新決議刺痛中共:制裁港官抵制奧運。| 遠見快評 唐靖遠 | 2021.07.09 #滴滴 #習近平 #歐盟新決議 © All Rights Reserved.
Show All
Comment 7