Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
9 views • January 27, 2023

🔥围观吃瓜:西南大学教授祸害女博士三年,陪日三年不给毕业证,聊天记录曝光!

公民老黑
公民老黑
欢迎加入公民老黑广播频道,以做备份,感谢大家支持! http://paypal.me/laohei66 感谢您捐助老黑 https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=DW6G7A7JJSKZA #西南大学 #赵明教授 本频道的会员等级分为: 一杯咖啡;一个汉堡;一份牛排;海鲜套餐;伊比利亚火腿! https://www.youtube.com/channel/UCtLgwBOza-dnuaBg6W6YXog/join 【希望有1000人每月赞助我一杯咖啡,截止目前105人】
Show All
Comment 0