เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
106/330
334 views • December 11, 2021

Timeline: If You Never Stopped Laughing

Infinite Comparison
Laughter is clearly one of the most recognized human endeavors. People laugh for different and various reasons. Looking at these reasons together and at the benefits of laughing, there is a compelling reason to advise people never to stop laughing. But how long of non-stop laughing? Let's theoretically say someone starts to laughing and never stops. What would happen to his body, how long until they pass out or even die? Let's find that out in this timeline video. DISCLAIMER: This Timeline/Comparison is based on public data, surveys, public comments & discussions and approximate estimations that might be subjected to some degree of error. Subscribe to Infinite Comparison for more comparison/timeline videos. Icons: www.flaticon.com
Show All
Comment 0