Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
365 views • November 8, 2021

【11.08紀元頭條】放風習連任,專家:習被再次綁定沉船上;央企購「南華早報」碰壁;中共不放棄「清零」內情;首例中共國安特務在美被判罪;「台獨黑名單」被搞笑。

紀元頭條
紀元頭條
號召備糧又拋「台獨黑名單」 民眾嘲笑中共「亂了方寸」 強制「清零」令民眾無助又無奈 專家解析中共堅持之內情 首例中共國安官員在美受審 判決間諜罪成立 中共央企欲收購《南華早報》 阿里稱「無計劃出售」 「三段論」捧習 專家:與江再次交易 習被綁死在沉船上
Show All
Comment 0