Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
16 views • May 4, 2022

美聯儲聲明加息50個基點 22年來首見;怕遭孤立 習近平強調毛時代一個口號 主播:婉兒

希望之聲粵語頻道
怕遭孤立 #習近平 強調毛時代一口號;#美聯儲 聲明加息50個基點 22年來首見;#馬斯克 計劃幾年後再次將推特上市 內容提要: 最新!美聯儲聲明加息50個基點 22年來首見 怕遭孤立 習近平強調毛時代一個口號 歐盟擬逐步禁俄石油 更多銀行逐出SWIFT 馬斯克計劃幾年後再次將推特上市 花旗集團「胖手指」導致歐股閃崩8% 捐助我們 💟 https://donorbox.org/soh-tv-2 訂閱電子報 📬 https://landofhope.tv/%E7%9F%B3%E9%A0%AD-email
Show All
Comment 0