Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
21 views • May 3, 2022

台灣之美 #桃園大溪 #傳統木藝紀念館 #中山公園 #帽子歌后 #鳳飛飛 可愛娃娃公仔

黃力宣
黃力宣
台灣之美 #桃園大溪 #傳統木藝紀念館 #中山公園 #帽子歌后 #鳳飛飛 可愛娃娃公仔 🤓桃園大溪(大漢溪)上的三大橋 ➡️崁津橋➡️大溪吊橋➡️武嶺橋 ➡️復興亭的由來 The Origin of the Renaissance Pavilion 日治時期(明治末期~大正初期)日軍在大溪地區遇到大溪人與原住民泰雅族強烈的抵抗,因而雙方死傷慘重,日方為安撫客死異鄉的軍警靈魂,擇定大溪公園內設置「忠魂碑」。建築物主體高約六公尺,基地一公尺高圓形底台的大溪草嶺石(火成岩)砌成,前後有階梯,中段為高約二公尺、寬二公尺的實心石座,上段為高約三公尺、寬五十公分的椎狀體,整體堆砌起來做為供人憑弔的「忠魂碑」。直到國民政府來台,拆除碑體上段與中段,徒留石塊砌成的底台基座,並於其上方加蓋涼亭一座,提名為復興
Show All
Comment 0