Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/450
1,283 views • May 11, 2022

Holland, Michigan, Celebrates Dutch Culture

NTD News
NTD News
Millions of tulips are in full bloom in Holland, Michigan.  This week, the city is celebrating the 93rd year of the Tulip Time Festival. The festival, which celebrates Netherlands’ national flower—the tulip—has evolved into a celebration of Dutch cultures.
Comment 0