Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/11991
109 views • September 26, 2022

'Woke' Military Leaves a Bad Taste; Revive Recruitment with More Patriotism, Masculinity: Veteran

NTD News
NTD News
NTD spoke with veteran and YouTube personality Eric Blandford for his perspective on why the military is struggling to meet its recruitment goals this year, and what can be done about it.
Comment 0