Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
715 views • September 23, 2022
video privacyUnlisted

Trump Special Master Reveals New Plan; Air Force Tells Cadets to Avoid Gendered Words

NTD
NTD
Trump Special Master Reveals New Plan; Air Force Tells Cadets to Avoid Gendered Words | NTD
Comment 0