ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
487 views • February 12, 2022

DS Cast 100 epoxy resin - presentation video

Epoxy Era
Epoxy Era
DS Cast 100 epoxy resin from Elite Coatings Elite coatings meeting room table. Table dimensions 2m by 1m 1 pour of 24kg at once Credit: SegWood - https://www.youtube.com/channel/UC_mfK-1pLhczxEVCVpuV7ow
Show All
Comment 0