Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
512 views • January 22, 2022

Chicken Skewer - Korean Street Food

Fine Dining
Fine Dining
Chicken Skewer 4,000 KRW (USD 3.6) The Naval Port Festival Korean Street Food / Yeojwa Stream, Jinhae Korea Credit: FoodieBoy 푸디보이 - https://www.youtube.com/channel/UCe1ZsGtbRx2pgajGzwB9L0A
Show All
Comment 0