เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
373 views • February 16, 2022

Audience: Shen Yun Reviving the Spirit

NTD News
NTD News
Last Saturday, Shen Yun performed in three different states in the United States. Audience members said they were astounded by the performance. "It just blew away and ... I couldn't put it into words if I tried," said Kenneth Kirkland, who saw the performance in Birmingham, Alabama. "Two hours flew by." "It's beyond imagination, it's absolutely stunning. It's just a fascinating explosion of beauty," said John Bailey, who saw Shen Yun in Syracuse, New York. County Commissioner Kevin Calvey and his wife and daughter saw the performance in Oklahoma City on the afternoon of Feb. 12. "It's wonderful. It's just the colors and the movements, and that ranks up there with the best ballet or other dance performance I've ever seen," he said. "I was just amazed at how beautiful the dance is, and the moves," said his daughter, Anastasia Calvey. "Everything was just so incredible. I didn't know something could be that beautiful." Toni Calvey, Kevin's wife, said she was moved by the spiritual aspect of the performance. "The music was actually quite touching and I love the gentleman that sang the bass," she said. "The line that he had about the Creator opening the heavens for us was particularly touching to me." Taryn Gilbert, who is the co-owner and a performer at Sing for America, saw the performance in Syracuse, New York, on Saturday evening.
Show All
Comment 0