ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
13,173 views • February 25, 2022

Warnings of 'Radioactive Dust' Spreading Over Europe As Fighting Rages Near Chernobyl Nuclear Plant | Facts Matter

Facts Matter
Facts Matter
After many months of saber-rattling, last night, Russia began a full-on assault on the entirety of Ukraine. And so, you have unbelievable videos floating around online, showing cruise missiles being fired from Russia’s fleet in the Baltic Sea, explosions across major cities, ground troops coming across the eastern flank—from Crimea, as well as from Belarus—helicopters and fighter jets breaking through into Ukrainian airspace, and much, much more. In fact, there is now even fighting in Chernobyl, which could potentially unleash radioactive materials across all of Europe. And amid all this, the Ukrainian president is now urging to arm his citizens in order to defend their homeland. Resources: American Hartford Gold (866-242-2352): https://ept.ms/3biH9MN Ukraine: https://ept.ms/33SZFKE https://ept.ms/3pepigi Markets: https://ept.ms/3LUttI1 Taiwan: https://ept.ms/3t3S0l6 https://ept.ms/3pfrxjn Sanctions: https://ept.ms/3IewwZ8 -- Stay tuned for our newsletter so you won’t miss out on our exclusive videos and private events. Facts Matter is an Epoch Times show available on YouTube. Follow Roman on Instagram: @epoch.times.roman Listen to Podcasts: iTunes Podcast: https://ept.ms/FactsMatterApplePodcast Spotify Podcast: https://ept.ms/FactsMatterSpotifyPodcast Google Podcast: https://ept.ms/FactsMatterGooglePodcast Follow EpochTV on social media: Facebook: https://www.facebook.com/EpochTVus Twitter: https://twitter.com/EpochTVus Rumble: https://rumble.com/c/EpochTV Gettr: https://gettr.com/user/epochtv Gab: https://gab.com/EpochTV Telegram: https://t.me/EpochTV Parler: https://parler.com/#/user/EpochTV
Show All
Comment 2