Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
78 views • February 15, 2022

全球疫情分析,疫情開始下降了嗎?英國報告:Omicron重症率令人驚訝!| 健康1+1 · 直播

健康1+1
健康1+1
Omicron席捲全球,大家都在期待疫情趨緩,甚至專家都預測疫情的下降,甚至消失。疫情真的開始下降了嗎?英國重症监护国家审计与研究中心:Omicron的重症率令人驚訝! 💎今日專家 董宇紅 博士 歐洲病毒學及傳染病專家、生物技術公司首席科學家 + 1991-1996年北京醫科大學醫學學士 + 1996-1999年北京大學醫院內科、傳染科優秀住院醫師。 + 1999-2002年北京大學傳染病醫學博士,衛生部重點項目「乙肝病毒研究」二等獎。 + 2002-2004年中國協和醫科大學博士後,參與中國醫學科學院的「乙肝病毒疫苗」研 究。 + 2005-2017年任瑞士諾華公司中國和瑞士總部高級醫學專家顧問、藥物警戒負責人 + 主持和開展10餘項抗病毒臨床和基礎研究,獲得諾華公司多次獎項。 + 在國際生物醫學期刊或國際醫學會議共發表論文約28篇。 -- ⭕️ 歡迎訂閱 + 按小鈴鐺 🔔 https://www.youtube.com/channel/UC8I3-FAdFC-S9NyT204lTIw?sub_confirmation=1 ⭕️ 支持我們👉 https://donorbox.org/health1plus1 ⭕️ 會員網站👉 https://health1plus1.com (提供數據來源、會員特別節目、文字直播版等) -- 收聽Podcast👉https://podcasts.apple.com/us/podcast/健康1-1/id1531011217 -- ‣‣ 臉書 ► https://www.facebook.com/health1plus1/ ‣‣ IG ► https://www.instagram.com/health1plus1/ ‣‣ Pinterest ► https://www.pinterest.com/health1plus1/ ‣‣ 推特 ► https://twitter.com/1_health1 ‣‣ SafeChat ► https://safechat.com/channel/2788856500089034720 ‣‣ 新唐人官網 ► ntdtv.com/health ‣‣ 大紀元官網 ► dajiyuan.com/health 聯繫我們:health@ntdtv.com -- 00:00 疫情最新消息 04:00 全球確診 死亡人數曲線 06:48 2020後新冠重症變化 -- 觀看更多: 直播精選 - https://bit.ly/3fI1GeG 董宇紅|直播精選 - https://bit.ly/3GHQpHO 疫情 · 病毒 - https://bit.ly/3vXWhaS -- 全球疫情分析,疫情開始下降了嗎?英國報告:Omicron重症率令人驚訝!| 健康1+1 · 直播 #Omicron #疫情 #重症率 -- © All Rights Reserved.
Show All
Comment 0