Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,520 views • September 16, 2021

🔥美英澳宣布全新印太安全聯盟|台總統府一張照片警告共軍勿妄動|歐盟推「全球門戶」計劃 抗衡一帶一路|理念國互惠!立陶宛雷射技術互補台半導體|早安新唐人【2021年9月16日】|新唐人亞太電視

#油管言論審查​​​ #新唐人亞太台搬家中 🔷聯手震攝中共!美英澳宣布全新印太安全聯盟 🔷警告共軍勿妄動!府發布總統檢視台監控共機照片 🔷理念國互惠 貿協:立陶宛雷射技術互補台半導體 🔷團結抵中共報復!英兩院議長拒中共大使進國會大廈 📍 Youmaker (按「Follow」)|https://pse.is/NTDAPTV 📍 safechat (訂閱+按小鈴鐺)|http://bit.ly/35wXUjD​​ 📍 官網 (加入書籤)|https://www.ntdtv.com.tw/ 📍 LBRY|http://bit.ly/3npw2UL​​ 📍 MeWe|http://bit.ly/2KIor6G​​ 📍 telegram|https://t.me/ntdaptv 📍 FB|http://bit.ly/2ITZwJp​​ 📍 LINE社群|https://bit.ly/37PvMZp​​​ 🚩支持不受紅色資金左右的好媒體!敬邀加入新唐人之友 https://bit.ly/3BN5TYn ======================================
Show All
Comment 0