Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
162 views • October 13, 2021

鄭爽瘋了?「三字經」大罵中共腐敗!習近平急了?25家金融巨頭面臨整肅風暴!彈丸小國怒懟中共:我們才不怕你!【新聞最嘲點 姜光宇】2021.10.12

新聞最嘲點
💛支持光宇👉 https://donorbox.org/funnynewsjiang 💛歡迎您留下Email📧,光宇新視頻將在第一時間通知您👉 https://newsletter.youmaker.com/?channel=newscd - ⭕️ 訂閱優美客Youmaker👉 https://www.youmaker.com/channel/c9842965-726c-4bfe-9c9f-b91b3f6c11c9 ⭕️ 訂閱YouTube每日視頻👉 https://bit.ly/Mrfunnynews - Telegram: https://t.me/MrFunnyNews Parler:https://parler.com/profile/FunnyNews/ 臉書:https://www.facebook.com/Mr.GuangYu/?ref=page_internal #鄭爽 #習近平 # - Credits: shutterstock Images: https://shutr.bz/2u8Zdp8 Music: Audioblocks.com, epidemicsound.com Stock Video: Videoblocks.com © All Rights Reserved. 鄭爽瘋了?「三字經」大罵中共腐敗!習近平急了?25家金融巨頭面臨整肅風暴!彈丸小國怒懟中共:我們才不怕你!【新聞最嘲點 姜光宇】2021.10.12 - ©️ 版權所有
Show All
Comment 0