Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
157 views • June 5, 2023

北京鳥巢外 一女子籲推翻中共;六四34周年 台灣正副元首、在野領袖發文悼念;中國多地氣候異常 糧食安全堪憂;避免浪費 歐盟擬禁止銷毀未使用紡織品【 #環球直擊 】| #新唐人電視台

新唐人電視台
#環球直擊 #中共 #新唐人電視台 北京鳥巢揮美國旗 一女子籲推翻中共 六四34周年 台灣正副元首、在野領袖發文悼念 中國多地氣候異常 糧食安全堪憂 避免浪費 歐盟擬禁毀未使用紡織品 中國多地氣候異常 糧食安全堪憂 中共軍艦台海橫切美艦 美防長批不負責任 【環球直擊】6月5日完整版(1) - ‣‣ 商業合作 ► cn.ntdtv@gmail.com ‣‣ 捐款 ► https://donation.ntdtv.com ‣‣ 訂閱新唐人新聞頻道► https://www.youtube.com/channel/UCQ7yTdpdBBBxhhjei13h_Nw ‣‣ 訂閱新唐人電視台頻道► https://www.youtube.com/c/新唐人電視台NTD ‣‣ 新唐人官方網站 ► http://www.ntdtv.com ‣‣ 臉書 ► https://www.facebook.com/NTDChinese/ ‣‣ 推特 ► https://twitter.com/NTDChinese ‣‣ 電報 ► https://t.me/NTDChinese ‣‣ 爆料 ► talkdjy@gmail.com;+1 (201) 614-3989; ‣‣ 翻牆軟件 ► https://git.io/fgp88 ‣‣ 歡迎訂閱「乾淨世界」► https://www.ganjingworld.com/zh-TW/channel/uUaEX5vIKTh6l ‣‣ 購買紀念品 ► https://teespring.com/stores/the-epoch-times ‣‣ 產品推薦 ► https://www.youlucky.biz/shop © All Rights Reserved.
Show All
Comment 0