Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
74 views • April 5, 2022

💥💥💥你能相信嗎?一個嬰兒剛出娘胎,就會説話,還幫著接生婆找剪刀呢。。。

奇聞探秘
奇聞探秘
大家好,歡迎光臨奇聞探秘。 在網上看到一段視頻,一個剛出生10天的寶寶,居然能開口回答媽媽的問題。這可真是十分神奇的事情。還有一段視頻,則是一位剛剛出生的寶寶,在被護士抱走剪臍帶時,情急之下竟喊出「媽媽」二字。寶寶為什麼生下來就會說話,難道他們是天生的神童嗎? 最近看到一個奇特的轉世故事,看完後忽然明白,有的寶寶生下來就會說話,或許是這樣一個原因。。。下面我們就跟大家分享這個發生在民國時期的異乎尋常的、奇特的轉生故事。
Show All
Comment 0