ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,083 views • May 20, 2022

Senate Passes $40 Billion Ukraine Aid Package

NTD News
NTD News
The Senate passed a $40 billion aid package for Ukraine in a vote of 86–11. The House already passed the bill earlier this month, and it is now heading to President Joe Biden's desk for signature.
Comment 0