Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
369 views • November 3, 2021

蔬菜漲價.玉米燒火.糧食危險.血釀茅臺【安迪聲110221第863期】

安迪声
安迪声
#她打破了潜规则 #彭帅 #安迪声副频道都市阿米什人(多美世界) 安迪声副频道都市阿米什人(多美世界):https://www.youtube.com/channel/UCNm_Sc7bKYSPaEteBaZN6cQ 请加入电报群和订阅youmaker和safechat中的安迪声频道,以免失联。 时局越艰难,或许才能显示出真相的可贵价值,谢谢朋友们一直以来的喜欢和支持!让我们一起努力! 🔥安迪聲優美客頻道網址:https://www.youmaker.com/c/gB9l971QklmY 🔥安迪聲safechat頻道網址:https://safechat.com/channel/2775932219377598464 电报群:安迪声粉丝团 @andysound 🔥我们正在試運行英文版的安迪聲声頻道,歡迎大家訂閱並分享給你講英文的朋友: Chinese Dissident Voices , https://www.youtube.com/channel/UCM7JYY7SB5ti_4wuCeZMPmQ 🔥歡迎大家加入會員支持安迪聲頻道建設🔥,會員鏈接是: https://www.youtube.com/channel/UCLwNgVVM5t88jT8HAHnRCSg/join
Show All
Comment 0