เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
324 views • August 3, 2021

Dance From the Heart: Shen Yun Artist Evangeline Zhu

NTD News
NTD News
A self-proclaimed introvert, Evangeline Zhu took no pleasure from speaking to strangers and had little desire to be in the limelight. But now, she's found herself center stage—with thousands staring at every move she makes. “For dance, you have to use your body to express your emotions or a certain message in your heart that you want to deliver. If you are really introverted, then your dance will not touch people, so I have to open up my heart to communicate with the audience. Then my dance can really impact people,” says Zhu. Zhu is a principal dancer for Shen Yun Performing Arts, a world-renowned classical Chinese dance company. The group’s mission aims to revive 5,000 years of traditional Chinese culture—much of which was lost when communism took over. Zhu says she's personally felt the power of that culture. Now she wants to pass on the wisdom and messages contained in it to audience members around the world. She explains that her desire to share it transcends her own personality, physical restrictions, and even the pain of classical dance training. “I really like reading some ancient books. For example, I really like the sayings of Mencius. 'When Heaven is about to place a great responsibility on one man, it always first frustrates his spirit and will, exhausts his muscles and bones.' I think this saying can really inspire people. That is, when you want to do something, in fact, there will be corresponding difficulties in front of you. If you can break through the difficulty, you will find that the opposite side of that difficulty is a very bright world.” Dancers often say you must dance from your heart. For Shen Yun dancers like Zhu, their movements quite literally originate from the center of their bodies. “At Shen Yun, we use a lost technique called 'shen-dai-shou,' or the body leads the arms, and 'kua-dai-tui,'  or the hips lead the legs. This means that the strength that powers your upper body’s movements originates from the center of your body. Then it extends to your arms, then to your fingers.” “In this way, the bearing of Chinese classical dance becomes more grand. The upper body posture feels more expansive and gives people a very bright feeling. This art form is helpful in expressing a character's inner emotion because you start from your heart, from the center of your body, so it can drive inner emotion, and then the audience can receive that emotion.” Techniques aside, to best portray a character, a dancer also has to relate to the character's feelings. But this can be challenging. In one example, Zhu plays the Chinese goddess of the moon. As a human, how can one relate to a divine figure? “Because she is a being that’s above the human level, her heart will certainly not be like a human being with so many emotions and desires. Her state of mind is probably very peaceful, very compassionate. So when performing this dance, my heart won't fluctuate too much. I will just try to display something purely beautiful.” She describes learning to achieve that state through studying tradition and self-cultivation. For dancers, this inner mind—or what's deep in one's heart—determines what type of feeling their performances deliver to the audience. “It's related to every thought one has about oneself in daily life. The dancers of Shen Yun are purifying themselves every day, bringing their thoughts back to righteousness step by step.” Zhu said this kind of self-improvement, plus the content Shen Yun presents, is why audience members often report feeling hopeful and uplifted after watching the show. “For example, when the opening scene begins, they see a heavenly world with God in it. I think the audience will be very surprised when they see it. Because maybe in everyday society, people fight with and scheme against each other, one may feel that he lives a meaningless life inside. But when he sees a world that is completely different from his daily life, and it's a very beautiful, heavenly world, all the bad things in his mind are swept away. He feels that what he sees is bright and beautiful. A sense of
Show All
Comment 0