Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
636 views • September 27, 2022

Documental revela historias de personas que dejan de ser trangénero

NTD en español
NTD en español
Un nuevo documental espera revelar el creciente número de personas que están dejando de ser transgénero. La película explora la vida de mujeres que se identificaban como hombres. Escuchamos a las personas detrás de la película.
Comment 0