เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
109 views • September 8, 2022

四川省の被災地 救助前にPCR検査を要求

四川省瀘定県で5日に発生した地震により、多くの町や村で道路が寸断され、通信が途絶え、電気や水道も止まりました。8日現在、死者は82人に増え、まだ多くの人が行方不明になっています。地震発生後、救助隊が被災地入りした際、当局はPCR検査を受けてから救助に当たるよう要求し、ネットユーザーからは人間性がないと非難されています。
Comment 0