אנו משתמשים בעוגיות כדי להבין כיצד אתה משתמש באתר שלנו וכדי לשפר את חווייתך. זה כולל התאמה אישית של תוכן ופרסום. על ידי המשך השימוש באתר שלנו אתה מקבל את השימוש שלנו ב- Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
9 views • November 8, 2022

[VF] La Chine applique le principe du "zéro covid" dans le monde entier

Chine non censurée
Même vidéo en VOSF : https://youtu.be/WNhjaI0N8zE #ChineNonCensurée #chine #zerocovid ✨ Obtenez maintenant gratuitement PC-Doctor Toolbox https://www.pc-doctor.com/toolbox avec un compte Toolbox Remote gratuit! La Chine ne se contente pas d'appliquer la politique du zéro covid à l'intérieur du pays. Les travailleurs étrangers participant aux projets chinois la Ceinture et la Route (BRI) dans le monde entier ont également été contraints d'adhérer à la stricte politique chinoise du zéro covid. Dans cet épisode de Chine Non Censurée, nous parlons de la politique impopulaire de zéro covid de la Chine, de la répression que la Chine exporte à travers ses projets de la ceinture et la Route , et de la raison pour laquelle les travailleurs chinois sont souvent amenés à travailler sur les projets BRI à travers le monde. 👉Youtube fait démonétiser nos chaînes ! Nous avons besoin de votre soutien ! https://www.patreon.com/ChinaUncensored 💎 Soutenez NTD : https://bit.ly/donsNTDFrancais 👉Nous acceptons également le bitcoin ! http://www.chinauncensored.tv/bitcoin/ 👍Partagez cette vidéo à vos amis!
Show All
Comment 0