Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
28 views • October 29, 2022

地方政府沒錢防疫開始「躺平」?上海豪宅被瘋狂拋售!鄭州接連出現極端防疫悲劇……

德傳媒
德傳媒
敬請加入 #乾淨世界德傳媒 頻道 https://www.ganjingworld.com/zh-TW/channel/uEq92lQCBRjOM 感謝加入 #德傳媒 會員支持Gary繼續講真話👇 https://www.patreon.com/moralmedia 如果您覺得Gary的節目還不錯可以請Gary喝杯咖啡☕️ https://buy.stripe.com/4gw8zmcNweTwfao5kk 敬請加入Telegram「德傳媒官方頻道」 https://t.me/moralmedia 請加入@GaryTalk的新頻道 https://www.youtube.com/channel/UCLUw0mW77D8ZL3PcTRczlZA ———————————————————————————— 如果您不方便觀看視頻請到Firstory收聽節目 https://open.firstory.me/user/ckq9fc82n6k510865h4vc2r60/platforms 敬請加入我的Youmaker頻道 https://www.youmaker.com/channel/2b5dd1eb-592b-4d2d-9329-7f6d6197741c 敬請加入德傳媒safechat頻道 https://safechat.com/channel/2787195178650897971 請加入德傳媒LBRY/odysee頻道 https://lbry.tv/$/invite/@德傳媒:d RUMBLE德傳媒 https://rumble.com/c/Moralmedia 敬請請關注我Twitter最新動態 https://twitter.com/SHENCHUANWH 敬請關注我的 Instagram最新動態 https://www.instagram.com/exclusive_reviews_news_only/ 德傳媒的爆料郵箱 Email——shenchuan@scwhsg.com #德傳媒Gary #garytalk 地方政府沒錢防疫開始「躺平」?上海豪宅被瘋狂拋售!鄭州接連出現極端防疫悲劇……
Show All
Comment 0