Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
4 views • December 16, 2022

Bankman-Fried detenido por malversación de fondos/Elon Musk deja de ser el hombre más rico del mundo

Factor Sorpresa
Factor Sorpresa
--- Apóyanos, haz tu donación aquí: https://donorbox.org/factor-sopresa NUEVO PODCAST DE FACTOR SORPRESA: https://bit.ly/3vCZa0W Suscríbete a nuestro canal en Telegram de Factor Sorpresa: https://t.me/factorsorpres Siguenos también por YOUMAKER: https://bit.ly/3eccIs2 Unete a nuestro chatroom en Telegram, queremos saber lo que te interesa: https://t.me/+3snI_Qw48K40NGYx
Show All
Comment 0