Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
18 views • November 24, 2022

富士康員工起義,真相是什麼?離岸人民幣暴跌,蘋果和大陸分手時刻將臨?「十問衛健委」一文熱傳,習近平騎虎難下。| 秦鵬政經觀察 2022.11.23

#秦鵬 #鄭州富士康 #十問衛健委 鄭州富士康連續兩日爆發新員工抗議。鄭州官方和富士康各持說法,真相是什麼?離岸人民幣暴跌,蘋果公司和大陸分手時刻鄰近? 「十問衛健委」一文熱傳。面對二難處境,習近平堅持「墨菲定律」,實則騎虎難下 ---------------------- 🎉歡迎訂閱「乾淨世界」► https://www.ganjingworld.com/zh-TW/channel/uAMlAuOMWRAiZMH6rbfmCvg ⭕️ 支持我們,請捐助【秦鵬觀察】🙏 :https://donorbox.org/qinpeng (不通過YouTube的捐款方式:可以选择信用卡,可以Paypal) ⭕️ 歡迎訂閱 + 按小鈴鐺 🔔:https://www.youtube.com/channel/UCwX6rw_QzJbFzvr1CzivxIg?sub_confirmation=1 (小鈴鐺記得開起“全部”通知) ⭕️ 合作邀約 & 爆料反饋: Qinpeng513@gmail.com ----------------------- 💎 加入電報Telegram:https://t.me/qinpengchannel 💎關注秦鵬推特:https://twitter.com/shijianxingzou -------------------------- Credits: shutterstock Images: https://shutr.bz/2u8Zdp8 @: Audioblocks.com, epidemicsound.com Stock Video: Videoblocks.com ------------------------------------------------- © All Rights Reserved 富士康員工起義,真相是什麼?離岸人民幣暴跌,蘋果和大陸分手時刻將臨?「十問衛健委」一文熱傳,習近平騎虎難下。| 秦鵬政經觀察 2022.11.23
Show All
Comment 0