Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/12212
354 views • December 5, 2022

University of Houston Develops Vaccine to Fight Fentanyl Deaths

NTD News
NTD News
Texas Governor Greg Abbott visited the University of Houston to tour the fentanyl vaccine lab. The university's researchers are making a potential breakthrough vaccine to fight fentanyl-related deaths.
Show All
Comment 0