เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
74 views • April 8, 2021

아시아인 증오 범죄 시위 배후는 누가 이끄나...? - 추봉기의 이슈 타파

미국에서 아시아계에 대한 증오가 존재하느냐고 물으면 선뜻 답하기가 쉽지 않습니다. 길을 가는 아시아인 1명을 잡고 “현재 차별을 받고 있느냐”고 물으면 대답은 아마 “예스”일 것입니다. 그러나 아시아계가 하나의 집단으로서 증오의 대상이 되느냐고 물으면 답을 내놓기 어려울 것입니다... - 여러분의 후원은 큰 힘이 됩니다. 후원 계좌 : 하나은행 415-910777-90707 추봉기
Show All
Comment 0