Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
30 views • May 12, 2021

5.12 警國安處長按摩店斷正,被同僚揭發因由?誰爆料?誰設局?蔡展鵬擋了誰的路?珍珍傷勢趨嚴重。美國務院譴責對香港大紀元記者的攻擊。人口普查數據造假?中共最恐國際看穿種族滅絕,大陸老齡化瞞不住。

我們的堅持,需要您的支持!請大家到以下連結訂閱我們Patreon:https://www.patreon.com/epochtimeshk 👉選擇你想支持的主持人,就可以看到該主持人的節目,只是5美元。👉歡迎選擇 30美元 「撐大紀元」,可以看到5位主持人所有節目,及香港大紀元編輯部發表的獨家、敏感資訊。💪當然,十分歡迎你選擇 50美元,「勁撐」主持人,除了表示支持之外,同樣可以看到5位主持人的所有節目。 Patreon訂閱教學影片:https://youtu.be/Xj71HbjO570 為了更好地跟進,如遇到技術問題,請不要在影片留言區留言,直接聯繫: 電話 / WhatsApp: 37091185 星期⼀⾄⽇及公眾假期10:00 ⾄ 19:00(香港時間) 電郵: info@epochhk.com --------------------------------------------------------------------------- 其它方法支持大紀元: ✅ 網站過數 :https://www.epochtimeshk.org/sponsors ✅ 轉數快 ID: 6969364 客服電話/Whatsapp:+852 3709 1185 電郵查詢: info@epochhk.com 如果大家支持我們頻道,增加我們影響力及製作更多高質素節目,可以幫助我們💪🏻 --------------------------------------------------------------------------- ✅主動進入頻道看片(除星期日、一外,每日早上10:45有新片) ✅分享、讚好及留言 ✅首播Live Chat時直接打賞 ✅成為我們的Patron: https://www.patreon.com/epochtimeshk --------------------------------------------------------------------------- 售賣《大紀元時報》書報攤地址: https://en.epochtimeshk.org/stores --------------------------------------------------------------------------- 🎯訂閱Youmaker👉 https://www.youmaker.com/c/ShiShanOutlook 🆘受到極大勢力的言論審查,為保護新聞自由,一直在物色新的平台,現在終於找到了新的落腳點。 我們即將轉到Youmaker上,不過現時YouTube頻道不會立即刪除,我們將會在兩個平台上同步更新,直至另行通知。 當然有關「敏感」議題的影片只能上傳到Youmaker、Patreon及香港大紀元網站會員影片專區,想看未經過濾的新聞影片,請儘快去Youmaker註冊及訂閱我們的頻道。 --------------------------------------------------------------------------- 歡迎訂閱石山的國語頻道【石山角度】💎 https://www.youtube.com/channel/UC_x4TYTL7Ibhs0JPuHVQY1A?sub_confirmation=1 --------------------------------------------------------------------------- 聲明:主持人及嘉賓訪問均屬個人意見,並不代表本台立場。
Show All
Comment 0