Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
19 views • May 11, 2021

印度 疫苗 Covaxin 和 mRNA疫苗 相比怎麼樣? | 健康1+1

健康1+1
健康1+1
00:00 印度 疫苗 Covaxin 和 mRNA疫苗 相比怎麼樣? 00:12 印度多少人施打疫苗? 00:48 印度使用哪些疫苗? 03:05 印度疫苗 Covaxin 和 mRNA 疫苗相比怎麼樣? 05:53 全球最大疫苗生產地在印度,為何印度疫苗仍短缺? 💎今日專家 董宇紅 博士 歐洲病毒學及傳染病專家、生物技術公司首席科學家 + 1991-1996年北京醫科大學醫學學士 + 1996-1999年北京大學醫院內科、傳染科優秀住院醫師。 + 1999-2002年北京大學傳染病醫學博士,衛生部重點項目「乙肝病毒研究」二等獎。 + 2002-2004年中國協和醫科大學博士後,參與中國醫學科學院的「乙肝病毒疫苗」研究。 + 2005-2017年任瑞士諾華公司中國和瑞士總部高級醫學專家顧問、藥物警戒負責人 + 主持和開展10餘項抗病毒臨床和基礎研究,獲得諾華公司多次獎項。 + 在國際生物醫學期刊或國際醫學會議共發表論文約28篇。 ⭕️ 訂閱優美客Youmaker👉 https://www.youmaker.com/c/健康1加1 ⭕️ 關注YouTube👉https://www.youtube.com/channel/UC8I3-FAdFC-S9NyT204lTIw?sub_confirmation=1 ✨🌻支持健康1+1👉 https://donorbox.org/health1plus1 - ‣‣ 新唐人官網 ► ntdtv.com/health ‣‣ 大紀元官網 ► dajiyuan.com/health ‣‣ 臉書 ► https://www.facebook.com/health1plus1/ ‣‣ 推特 ► https://twitter.com/1_health1 ‣‣ IG ► https://www.instagram.com/health1plus1/ ‣‣ Pinterest ► https://www.pinterest.com/health1plus1/ ‣‣ 聯絡 ► health@ntdtv.com;+1 (855) 668-5066; - Credits: shutterstock Images: https://shutr.bz/2u8Zdp8 Music: Audioblocks.com, epidemicsound.com Stock Video: Videoblocks.com - © All Rights Reserved.
Show All
Comment 0