ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
5,422 views • June 7, 2022

ワクチン接種後に白血病が増加 専門家は因果関係を指摘

中国で新型コロナワクチン接種が行われてから、白血病患者が増加しています。新唐人テレビが入手した患者リストには900人以上の名前が記載されていました。欧州在住のウイルス研究者・董宇紅氏は独自の見解を示しています。
Comment 0