ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
9 views • August 5, 2022

2022年8月3日退党中心在纽约庆祝三退突破四亿,民主党纽约州第40区社区领袖玛莎(Martha Flores-Vazquez)致词。

紐約新聞網
紐約新聞網
玛莎说:退党运动是人类文明史上最大的草根性运动,通过和平理性非暴力促进中国的转型,带来人民的觉醒。
Comment 0