Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
134 views • June 5, 2022

They Made Copa America Trophy Again Just for Lionel Messi

Messi Magic™
Messi Magic™
Lionel Messi Was Given a Copa America Trophy from CONMEBOL Just for His Personal Showcase after His Masterclass vs Italy at Wembley. Lionel Messi vs Italy , Argentina vs Italy Felissima / Finalissima .
Show All
Comment 0