เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
892 views • June 23, 2022

How Scientists Study Wind on Mars (NASA Mars News Report June 22, 2022)

NASA's spacecraft on Mars are all affected by the winds of the Red Planet, which can produce a tiny dust devil or a global dust storm. NASA's Mars Reconnaissance Orbiter Deputy Project Scientist Leslie Tamppari explains how images from the orbiter's HiRISE camera help scientists better understand Martian winds. With the help of 80,000 citizen scientists sorting through the orbiter’s images, hundreds of thousands of wind “fans” were identified on the surface of Mars. Scientists use wind to understand the climate of Mars today and in the past. These wind data can also help them study why some dust storms grow to become global and others don’t. Studying wind and dust will help future spacecraft and human missions. For more information on NASA's Mars missions, visit mars.nasa.gov. Credit: NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS/University of Arizona
Show All
Comment 0