เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
139 views • February 26, 2022

Jack Kornfield ~Fostering Creativity

TheSpiritualLibrary
#Buddhism #inthepresent27 #JackKornfield When we sit quietly and face the stillness, we start the feel the grief that we carry—and the immense beauty of life. When we get quiet we can see in a new way, as Pablo Neruda writes in “Keeping Quiet”: Now we will count to twelve and we will all keep still for once on the face of the earth, let’s not speak in any language; let’s stop for a second, and not move our arms so much…. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about… If we were not so single-minded about keeping our lives moving, and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. Now I’ll count up to twelve and you keep quiet and I will go. ——————————————————- Make of yourself a light. It’s never too late to start over and set an intention of the heart. It could be as simple as “I vow to be kind.” By aligning our dedication with our highest intention, we chart the course of our whole being. Then no matter how hard the voyage and how big the setbacks, we know where we are headed. https://jackkornfield.com/
Show All
Comment 0