Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
31 views • February 15, 2022

【焦點速遞】北京冬奧會引發不少爭議,包括中共欲借奧運窗口向國際社會宣傳數字貨幣。美國政界已表示擔憂,美國民眾可能未意識到,中共數字貨幣先頭兵或已潛伏在身邊。

1月12日美國國會聯邦參議員盧比奧(Marco Rubio)致信總統拜登(Joe Biden),對中共推出的數字人民幣表示了強烈的關切,並呼籲保護美國奧運運動員在北京不受監視和操縱。
Comment 0