Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
55 views • March 2, 2022

Birds of the Air, Grass of the Field_2019 NIFPC Winning Work

NTD COMPETITIONS
"BIRDS OF THE AIR, GRASS OF THE FIELD" by Lauren Tilden (USA) Bronze Award of 2019 NIFPC Video Credit: “PURE BEAUTY Series” by Inspired Original Competition Website: https://oilpainting.ntdtv.com Watch Full Program: https://www.inspiredoriginal.org/pure-beauty https://www.theepochtimes.com/c-pure-beauty
Show All
Comment 0