Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
557 views • December 11, 2021

紅絲絨裸蛋糕 🎄聖誕戚風蛋糕┃Red Velvet Naked Cake

Molala Cook
Molala Cook
***開啟字幕CC有詳細步驟*** RECIPE (6 inch mold) ▼材料 Ingredients 粟米油 Corn Oil 30g 牛奶 Milk 40ml Red Yeast / Red velvet powder 紅麴粉/ 紅絲絨粉 10g 低筋麵粉 Cake flour 45g 蛋黃 Egg Yolk 3 蛋白 Egg White 3 檸檬汁 Lemon Juice 1g 砂糖 Sugar 45g 忌廉芝士 Cream Cheese 45g 淡忌廉/淡奶油 Whipping Cream 70ml 淡忌廉/淡奶油 Whipping Cream 200ml 糖粉 Icing Sugar 25g ▼章節 Chapters: 0:00 Intro 0:10 戚風蛋糕 4:53 脫模及切片 6:08 製作淡忌廉/淡奶油 8:10 裝飾蛋糕 10:27 切件 -------------------------------------- FACEBOOK ▶https://goo.gl/gHuoTB INSTAGRAM ▶https://www.instagram.com/molalacook/ CONTACT ME ► molalacook@gmail.com MEMBERSHIP: ►https://www.youtube.com/channel/UCF8hOj2Kilb9AeMuVgoax9w/join MUSIC ►BTS - Moon BTS - Mikrokosmos BTS - Film Out -------------------------------------- #紅絲絨 #裸蛋糕 #Redvelvet
Show All
Comment 0