Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
49 views • May 31, 2021

(시드니 파웰) 트럼프 대통령 복귀해야_바이든 백악관에서 나와_(트럼프)나라 망치는 슬리피 조

참믿음자유
(시드니 파웰) 트럼프 대통령 복귀해야_바이든 백악관에서 나와_(트럼프)나라 망치는 슬리피 조
Comment 0