Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
4 views • April 2, 2022

電子垃圾萃取黃金!皇家鑄幣廠引進新技術 - 金屬回收物 - 科技新聞

電子廢棄物中往往含有黃金、白銀、鉑、銅等貴金屬和稀土等可回收的材料,但全球只有不到五分之一的電子垃圾被回收利用。英國皇家鑄幣廠正在打造一座工廠,引進新技術,不須透過高溫冶煉就能從手機和筆電等電子垃圾中,回收超過99%的黃金和其他貴金屬。預定於2023年營運。 擁有 1,100 多年歷史的英國皇家鑄幣廠(Royal Mint),將與加拿大的新創公司合作,利用該公司開發的一種化學溶液,從電路板上提取金屬,回收電子垃圾中的貴金屬。 金和銀都具有高導電性,少量的金銀會和其他貴金屬,一起被嵌入電路板和其他硬體中。鑄幣廠表示,新技術能將電子廢棄物中超過99%的貴金屬,全都提取出來,還能在短短幾秒內,瞄準目標金屬。此外,不像一般冶煉廠需要高溫,該技術在室溫環境即可進行。 皇家鑄幣廠首席增長官 尚 米勒德(Sean Millard) :「如果你把家裡所有電子廢棄物都拿來,含金量大約佔世界黃金的7%。 這個龐大的數字,給了我們開始回收這些電子產品的想法和迫切性。」 鑄幣廠於3月在英國威爾斯地區建造一座新工廠,可處理數百噸電子垃圾,並從中萃取數百公斤貴金屬,預計2023年營運。 根據《2020年全球電子廢棄物監測報告》,全球電子廢棄物的回收和再利用率只有17.4%,大部分的廢棄電子產品經常被傾倒在垃圾掩埋場或焚燒。2019年,全球產生的電子垃圾總量為5360萬噸,如果再不採取解決方案,預計2030年將達到7400萬噸。 新唐人亞太電視Kevin綜合報導 🔔請訂閱我們 https://youtube.com/user/NTDAmazingWorld 🆗再開啟小鈴鐺 ✅定時來點正成長喔 官方網站👉https://www.ntdtv.com.tw/program/大千世界
Show All
Comment 0