ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/9527
1,068 views • July 1, 2022

California Won’t Fund Out-of-State Abortion Seekers

NTD News
NTD News
Gov. Gavin Newsom is moving forward with his pledge to make California an abortion bastion. He has pledged millions in taxpayer money to pay for the process, but not everyone is covered.
Comment 0